Diensten

Legal Start Juristen is opgericht om (startende) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf bij te staan ​​in juridische aangelegenheden in alle relevante jurisdicties. Wij nemen u al het juridische werk uit handen. Wij blijven bij het standpunt dat voorkomen altijd beter is dan genezen. Onze juristen en partner advocaten werken pragmatisch en oplossingsgericht. Het denken in oplossingen betekent dat soms een advies volstaat en soms een procedure noodzakelijk is. Wij geven duidelijk inzicht in de kosten die gepaard gaan met het inschakelen van een rechtshulpverlener. Indien mogelijk spreken wij van te voren een vaste prijs af, zodat uw kosten overzichtelijk blijven. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Wellicht dat wij met toestemming van uw verzekeraar alsnog voor u kunnen procederen.

Ondernemingsrecht

Juridische bijstand bij het opstellen van aansprakelijkstellingen, schadeclaims, incasso’s en faillissementen.  In praktijk gebruiken schuldeisers het faillissementsrekest steeds vaker als pressiemiddel om hun vordering te innen. Bescherm uw onderneming dan ook tijdig tegen dergelijke faillissement.

Contractenrecht

Helderheid voor alles. Legal Start helpt u met woord en daad bij het opstellen en evalueren van contracten.

Aansprakelijkheidsrecht

Weet waar u staat wanneer u aansprakelijk wordt gesteld bij faillissement, fraude of een bedrijfsongeval.

Arbeidsrecht

Advies en bijstand voor werkgevers en werknemers bij dreigende conflicten en kwesties zoals de inning van achterstallig loon of het opnemen van concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst.

Bel 079-2340333 of e-mail naar info@legal-start.com

Openingstijden ma t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur
Telefonisch spreekuur  ma t/m vrijdag 10.00 uur – 12. 00 uur

Reviews