Contractenrecht

In Nederland zijn niet alle rechtshandelingen zijn in de wet vastgelegd. Partijen kunnen daarom door middel van contracten afspraken met elkaar maken zolang deze niet in strijd zijn met wetgeving en/of goede zeden. Onze rechtshulpverleners leveren maatwerk bij het opstellen van rechtsgeldige, kraakheldere contracten en documenten zoals:

  • Algemene voorwaarden
  • Overeenkomst van opdracht
  • Website disclaimer & AVG
  • Arbeidsovereenkomst
  • Huurcontracten
  • Service Level Agreement
  • Onderhoudscontracten & beheersovereenkomsten

Werkwijze

In de precontractuele fase brengen wij de intenties van u en uw toekomstige partner (meestal een werknemer, opdrachtnemer of leverancier) in kaart. Op basis daarvan stellen wij een concept contract op en leggen deze aan de partijen voor.

Op basis van wensen en aanbevelingen van beide partijen op het concept contract maken wij vervolgens het contract op. Wanneer beide partijen hebben getekend hebben, lopen wij het contract nogmaals door en controleren wij de documenten op parafen en handtekeningen en geven wij – wanneer we geen bijzonderheden hebben geconstateerd – onze goedkeuring. Zekerheid voor alles.

Bel 079-2340333 of e-mail naar info@legal-start.com

Openingstijden ma t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur
Telefonisch spreekuur  ma t/m vrijdag 10.00 uur – 12. 00 uur

Reviews